پراجکت سرور ۲۰۱۹: الزامات و بهبودها

مایکروسافت ایگنایت 2015 و خبرهایی از پراجکت سرور 2016

دسته‌بندی زمان‌های کاری

زمان غیرپروژه‌ای در پراجکت سرور

بکارگیری منبع

یافتن محل مصرف منبع در پراجکت سرور ۲۰۱۳

نکته‌هایی در مورد بروزرسانی

انتشار مجدد سرویس پک ۱ شیرپوینت و پراجکت سرور ۲۰۱۳

نگهداری از پایگاه داده‌های پراجکت سرور 2013

تغییر حالت امنیتی در پراجکت سرور 2013

انتشار سرویس پک 1 شیرپوینت و پراجکت سرور 2013

مقایسه تنظیمات پراجکت سرور 2010 و 2013

تنظیمات سرور در پراجکت سرور 2013 – قسمت دوم

فهرست