مایکروسافت ایگنایت 2015 و خبرهایی از پراجکت سرور 2016

آموزش مالتی‌مدیای شیرپوینت سرور 2013

نکته‌هایی در مورد بروزرسانی

انتشار مجدد سرویس پک ۱ شیرپوینت و پراجکت سرور ۲۰۱۳

مقایسه امکانات شیرپوینت 2013

انتشار سرویس پک 1 شیرپوینت و پراجکت سرور 2013

چند دلیل کمی فنی برای کوچ به پراجکت سرور 2013

سرویس پک 2 مایکروسافت پراجکت سرور 2010

حد تاریخ در شیرپوینت

انواع بروزرسانی‌های شیرپوینت و پراجکت سرور

اصطلاحات بروزرسانی‌های مایکروسافت

بسته های زبانی پراجکت سرور 2013 و روش نصب آنها

فهرست