تعداد زیادی از نوشته‌های سایت گانت مربوط به مایکروسافت پراجکت سرور و نحوه پیاده‌سازی آن در شرکت‌ها است. در اینجا لیستی از این نوشته‌ها گردآوری شده است.

شماره نوشته آدرس
1 پراجکت سرور چیست؟ لینک
2  نصب و پیکربندی مایکروسافت پراجکت سرور 2013 در 10 گام لینک
3  بسته های زبانی پراجکت سرور ۲۰۱۳ و روش نصب آنها لینک
4  اصطلاحات بروزرسانی‌های مایکروسافت لینک
5  انواع بروزرسانی‌های شیرپوینت و پراجکت سرور لینک
6  سرویس محاسبات پراجکت سرور ۲۰۱۳ لینک
7  تغییر در مدیریت سیستم پراجکت سرور ۲۰۱۳ لینک
8  سرویس پک ۲ مایکروسافت پراجکت سرور ۲۰۱۰ لینک
9  مراسم قبل از غیرفعال نمودن نام کاربری در پراجکت سرور لینک
10  چی صدات کنم تو رو؟ لینک
11  چند دلیل کمی فنی برای کوچ به پراجکت سرور ۲۰۱۳ لینک
12  مشکل ویندوز ۸ با PWA لینک
13 رفع مزاحمت از انتشار پروژه لینک
14 نسخه پراجکت را کنترل کنیم یا نه؟ لینک
15 تنظیمات سرور در پراجکت سرور 2013 – قسمت اول لینک
16 تنظیمات سرور در پراجکت سرور 2013 – قسمت دوم لینک
17 مقایسه تنظیمات پراجکت سرور ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ لینک
18 انتشار سرویس پک ۱ شیرپوینت و پراجکت سرور ۲۰۱۳ لینک
فهرست