مدیریت فضای سفید

دسته‌بندی: مدیریت پروژه

مدیریت فضای سفید

“فضای سفید” اولین بار در سال ۱۸۴۹ استفاده شد. این عبارت اول به معنی قسمت هایی از صفحه بود که متن و تصویر نداشت و بعد به معنای بخش‌هایی از کار تبدیل شد. در واقع فضای سفید به مسئولیت های مبهم یا تعریف نشده ای ترجمه شد که به یک نهاده ی دیگه نیاز دارد که می تونه بخش دیگه ی شرکت، فروشنده و یا همکار تجاری باشه. باید اونها رو ترغیب کرد که مالکیت وظایف و فرایندهایی که روی پروژه شما تاثیر میگذاره رو به عهده بگیرند.

من در مسیر کاریم در پروژه هایی بوده ام که تقریبن کل صفحه سفید بوده! برای هر کار یه مسئول پیدا کنید.

مشکل ویندوز 8 با PWA
One-off
فهرست