خبرنامه

اولین خبرنامه گانت

قدمِ اول همیشه سخت‌ترینه. اولین نوشته‌ی گانت مثه حرف زدن تو یه اتاق خالی بود. مخاطبی نبود و تنها کسی…
فهرست