تعداد زیادی از نوشته‌های سایت گانت مربوط به مایکروسافت پراجکت سرور و نحوه پیاده‌سازی اون در شرکت‌ها است. در اینجا لیستی از این نوشته‌ها گردآوری شده است.

#نوشتهلینک
1پراجکت سرور چیست؟لینک
2نصب و پیکربندی مایکروسافت پراجکت سرور 2013 در 10 گاملینک
3بسته‌های زبانی پراجکت سرور ۲۰۱۳ و روش نصب آنهالینک
4اصطلاحات بروزرسانی‌های مایکروسافتلینک
5انواع بروزرسانی‌های شیرپوینت و پراجکت سرورلینک
6سرویس محاسبات پراجکت سرور ۲۰۱۳لینک
7تغییر در مدیریت سیستم پراجکت سرور ۲۰۱۳لینک
8سرویس پک ۲ مایکروسافت پراجکت سرور ۲۰۱۰لینک
9مراسم قبل از غیرفعال نمودن نام کاربری در پراجکت سرورلینک
10چی صدات کنم تو رو؟لینک
11چند دلیل کمی فنی برای کوچ به پراجکت سرور ۲۰۱۳لینک
12مشکل ویندوز ۸ با PWAلینک
13رفع مزاحمت از انتشار پروژهلینک
14نسخه پراجکت را کنترل کنیم یا نه؟لینک
15تنظیمات سرور در پراجکت سرور 2013 – قسمت اوللینک
16تنظیمات سرور در پراجکت سرور 2013 – قسمت دوملینک
17مقایسه تنظیمات پراجکت سرور ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳لینک
18انتشار سرویس پک ۱ شیرپوینت و پراجکت سرور ۲۰۱۳لینک
19تغییر حالت امنیتی در پراجکت سرور 2013لینک
20مقایسه امکانات شیرپوینت 2013لینک
21نگهداری از پایگاه داده‌های پراجکت سرور 2013لینک
22انتشار مجدد سرویس پک ۱ شیرپوینت و پراجکت سرور ۲۰۱۳لینک
23یافتن محل مصرف منبع در پراجکت سرور ۲۰۱۳لینک
24زمان غیرپروژه‌ای در پراجکت سرورلینک
25نرم‌افزار آنلاین یا نصبی؟لینک
26پراجکت ۲۰۱۹: چیزهای جدیدلینک
27پراجکت سرور ۲۰۱۹: الزامات و بهبودهالینک
28فیلد Publish در پراجکتلینک

فهرست