هوش تجاری

هوش تجاری چیست؟

هوش تجاری (Business Intelligence) مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و ابزارها است که داده‌های خام رو با هدف تحلیل تجاری به اطلاعات…
فهرست