همیشه این سوال وجود داشته که مدیریت پروژه سازمان چیست، چه رویکردها و پیشنیازهایی برای آن وجود دارد و در نهایت چطور می‌شود پا در این مسیر گذاشت. به همین دلیل سایت گانت این هدیه را برای اعضای خود در نظر گرفته است:

«رویکرد مرحله ای به استقرار مدیریت پروژه سازمانی»

با مطالعه‌ی این کتاب الکترونیک می‌توانید به درک کاملی از مدیریت پروژه سازمانی و روش‌های استقرار آن برسید.

برای دریافت این مستند در ایمیل خود، لطفا فرم زیر را تکمیل کنید:

فهرست