نقل قول

در باب چالش‌های تخمین

گمنامی میگه: تخمین مدت زمان فقط تخمین است. فعالیت‌ها در آینده انجام می‌شوند و واقعیتی در مورد آینده وجود ندارد.…
فهرست