مدیریت پروژه

PMP چیست؟

حرفه‌ایِ مدیریت پروژه (Project Management Professional) یا PMP مدرکی است که انستیتوی مدیریت پروژه ارائه می کنه. در حال حاضر…
مدیریت پروژه

میانبر

لغتنامه وبستر اینطور ترجمه می کند: برنامه و روش دور زدن یک مشکل بدون حذف کردن آن. خطر در دور…
مدیریت پروژه

One-off

این عبارت در لغتنامه وبستر اینطور ترجمه شده: محدود به یک بار. طبق توضیح ویکشنری این کلمه از ریختگری اومده…
فهرست